Clemens de Bont  MfN Mediator

Advies en begeleiding aan personen en instanties, die conflicten gezamenlijk en in overleg tot een oplossing willen brengen. Lees meer >

Mediation als oplossing

Waar gerechtelijke procedures vaak tegenstellingen verscherpen en samenwerking onmogelijk maken, kan mediation verhoudingen herstellen en daardoor mogelijkheden bieden om een bestaande samenwerking voort te zetten. Wanneer dat laatste niet het resultaat kan zijn, is het streven dat partijen hun onenigheden in overleg en harmonie afsluiten. Lees verder >